Opr. Dr. ASU DENİZ BURHANOĞLU
Opr. Dr. ASU DENİZ BURHANOĞLU Genel Bilgiler:

- Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Akademik Ünvanı: Op.Dr
- Yabancı Dil: İngilizce

Mezuniyet Sonrasi Eğitim:

- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Asistan Doktor,
- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Uzman Doktor,
- Avrupa Board Sınavını (EBOPRAS) başarıyla geçmiştir (Yazılı sınav:Eylül 2008 Brüksel Sözlü sınav: Kasım 2009 Aachen).

Katıldığı Kurslar ve Sempozyumlar:

- 4. Uluslararası El Sempozyumu, Bodrum
- 1.Prof Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu, Ufuk Üniversitesi, Ankara
- 2. Prof Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu, Ufuk Üniversitesi, Ankara
- Deney Hayvanları Araştırma Kursu (Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Derneği), Gazi Üniversitesi, Ankara
- 17th European Course In Plastıc Surgery , Zagreb, Crotıa
- 1. Rinoplati Kursu, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
- Cerrahpaşa Günleri: Meme Sempozyumu, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
- Yanık Kursu Ve Çalıştayı, Gata, Ankara
- 2. Rinoplasti Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
- 3rd Ibra Scıentıfıc Semınar, Small Joınt Surgery, Basel, Swıtzerland


Opr.Dr. Asu Deniz Burhanoğlu'nun DiplomasıEUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS

Doktora E-Posta Yazın !